מסמך שלטוני: ENA 3944.8

מסמך שלטוני ENA 3944.8

תגים

תיאור

Tax receipt, Fatimid. For Hiba b. Yūsuf. Trigger: addā. Year: 547 (?). See ENA 3925.6 (PGPID 10284).

ENA 3944.8 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3944.8 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3944.8: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain