רשימה או טבלה: ENA 3943.13

רשימה או טבלה ENA 3943.13

תגים

תיאור

Mercantile memorandum or bill of lading (tadhkira) in Arabic script. Listing items that were shipped with a certain captain (al-rayyis... al-Ḥayfī) for Abū Ṭāhir b. Maḥfūẓ the physician (al-mutaṭabbib) including two Torah codices (muṣḥafayn tawrāt), two codices of another kind, five pieces of copper (qiṭaʿ nuḥās), and a large candelabra (manāra kabīra). Pinholes at the margin ~4mm apart.

ENA 3943.13 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3943.13 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3943.13: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain