רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 13J22.2

מסמך משפטי T-S 13J22.2
 1. ציטוט
  משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
  לdigital translation, מהדורה ראה
  • Doc. #55, pp. 270-274
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, "צוואות ממצרים מתקופת הגניזה‎" (in Hebrew), Sefunot‎ 8 (Jerusalem, Israel: Yad Izhak Ben Zvi / יד יצחק בן-צבי, 1964), 105-126.
  לdigital edition, מהדורה, תרגום ראה
  • pp. 111–113