סוג לא ידוע: ENA 3929.8

סוג לא ידוע ENA 3929.8

תגים

תיאור

Arabic script (VMR)

ENA 3929.8 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3929.8 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3929.8: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)