סוג לא ידוע: ENA 3924.5

סוג לא ידוע ENA 3924.5

תגים

תיאור

Arabic script document. Ottoman-era, with stamp. Pinholes at the margin ~5–6mm apart. May once have formed a notebook together with ENA 3924.6.

ENA 3924.5 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3924.5 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3924.5: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain