רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J20.15

מכתב T-S 13J20.15
 1. ציטוט
  משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
  לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
  • Doc. #46, pp. 251-252
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה