רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 13J2.5

מסמך משפטי T-S 13J2.5
 1. ציטוט
  Phillip Ackerman-Lieberman, "A Partnership Culture: Jewish Economic and Social Life Seen Through the Legal Documents of the Cairo Geniza" (PhD diss., Princeton University, 2007).
  לdigital translation ראה
  • Doc. 78
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה