מסמך שלטוני: ENA 3907.8

מסמך שלטוני ENA 3907.8

תגים

תיאור

Receipt of some kind for Ibrāhīm b. [...]. A period of one year is specified. There is a word that looks like "halīlaj" (myrobalan), but this does not seem to fit. There is a filing note in Judaeo-Arabic at the top: "zuqāq al-Turmus al-Maʿmūra ḥikr the year '59", so probably the reciept is for payment of the ḥikr, land tax for conquered lands.

ENA 3907.8 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 3907.8 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3907.8: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)