רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: ENA NS 71.8

מסמך שלטוני ENA NS 71.8
  1. ציטוט
    Yusuf Umrethwala, PGP Translations (n.p., 2023).
    כולל digital translation
  2. ציטוט
    Yusuf Umrethwala and Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).
    כולל digital edition