Letter: Bodl. MS heb. a 3/24

Letter Bodl. MS heb. a 3/24

Tags

Description

Letter about the Mongol invasion. Mosul, December 1236.

Bodl. MS heb. a 3/24 24 recto

24 recto

Transcription

S. D. Goitein, "Glimpses from the Cairo Geniza on Naval Warfare in the Mediterranean and on the Mongol Invasion," in Studi Orientalistici in onore di Giorgio Levi Della Vida (Roma: Istituto per l'Oriente, 1956), vol. 1.

Recto:

 1. בשמך רחמנא
 2. לא יסאל אלמולי אלסיד אלאגל אלפאצל אלמנעם
 3. סיד אלטאיפה אלדאוודיה ושיריף אלמלה אליהודיה
 4. הנשיא הגדול המעוז המגדול נשיא גליות
 5. ישראל כבוד גד קר מר ור שלמה יר אל כס
 6. נשיאותו וימציאהו חפצו ותאותו נצח
 7. מא תם עלי כאדמה מן ....חין וצל
 8. אלי אלבלאד בעד מכאבדת אכטאר אלטטר
 9. ג דפוע ואכרהא אנהם גאונא צבאח יום אלגמעה
 10. ונחן פי אלעמראניה ובקיו חוץ לעיר יקתלו כל
 11. מן כרג ודכל ונחן פי אלכניסה ננתטר מא יכון
 12. ללאעדא סאעה פסאעה ורחם אללה ומצו ענא
 13. פטלבנא פי תמאם אלליל אלגבל טאויין פלם
 14. נהתדי עלי אלטריק פבתנא פי סיאג בסתאן
 15. אלי אלצבאה ואכדנא טאלבין אלגבל וקד אחאלו
 16. ביננא ובינה עדנא נריד אלציעה ראינא פי
 17. אלטריק נ פארס טלבנא טריק אכר ראינא פיה
 18. נחו ק קרינא אנא ומן מעי אלודוי ואיקנא
 19. באלקתל פאלהמני אללה אני גזת אלי סיאג
 20. עליק תכין אכמנת פיה אנא ואלגלאם ואדא
 21. באלטטר עאברין פי גנב אלסיאג כה
 22. פארס לו מד אחדהם מקרעה וצלת
 23. אלינא ובקינא אלי נצף אלנהאר פרחלו ען
 24. תלך אלארץ צעדנא אלי אלגבל בקינא ח
 25. איאם נאכל ורק בלוט וכבז נכאלה ובעד
 26. דלך נזלנא ואלארץ מלווהא קתלא וצלנא
 27. ואלכבר קד וצל פי תלך אללילה אנא קתלנא
 28. ואללה עאן ורחם וכלץ וכאן ענדי כוני
 29. לם אחטא ברויתה קריב מן דלך וכוני
 30. וצלת ולם אגדה פאללה יגמע כמא פרק
 31. פצל אערף כרים מגלסה וסאמי
 32. חצרתה אני חין חצרת דמשק כתב אלי
 33. אלסיד אלאגל נשיאנו יושיהו יר הו עדה (כתב)
 34. פי מעני חצתה ואנא אמתנע והו ילז
 35. חתי אנה צאר מלאסנה לא מכאתבה טננת
 36. אני אשתריה ללפכר ולא יביעה לגירה
 37. פשרית פחין אגתמעת באלסיד אלפכר
 38. וסידנא אלנשיא קאלו מא ירידוה וכאן
 39. קד וצל כבר מן אלמוצל אן אלמגלס ואלדה (קיצור דהליז)
 40. דהליז וקעו ורושן אלדאר פקלת להם
 41. תחבו אן תכ'רבו אלבאקי כמא אכ'רבתם
 42. באלתואני הדא אפעלו וגרי פי דלך כטוב
 43. וסוף דבר אנפצל אלחאל אנהמא ארהנא
 44. חצתיהמא ענד אלכוידם עלי יו דינארא משכנתא
 45. ואן אתם עליהא ען מא יכצני ثمن دنانير וען מא
 46. יכץ אלמולא ثمن دنانير יציר אלגמלה اثنين وثلثين دينارا נעמרהא
 47. בהא ונכריהא או תסכן לאחד ויוכד אלקדר מנה
 48. פאן כאן כיר אלמולא סעה אן יסיר לכוידמה
 49. הדא אלמקדאר לנעמרהא מוטב ואן רסם אן
 50. יפעל מתלהם יכתב שטר בثمن دنانير משכנתא
 51. פי אלסנה בستة(؟) عشر(؟) دينارا וישהד פיה ויתבתה במצר

Recto, margin:

 1. ויסירה אלינא אלי חלב ליכון
 2. בידי חגה למן נסתנדבה
 3. אן ידי מאל ויסכן ואכתב
 4. לה ותיקה ושטר עליי
 5. ולא יכרב אלבאקי ואן
 6. תעדר אביע שי ואעמרהא
 7. פאלראי אליך ואן ראי
 8. אלמולי דלך ראי יעגל

recto

 1. בשמך רחמנא 
 2. לא יסאל אלמולי אלסיד אלאג'ל אלפאצ'ל אלמנעם 
 3. סיד אלטאיפה אלדאוודיה ושיריף(!) אלמלה אליהודיה 
 4. הנשיא הגדול המעוז המגדול נשיא גליות 
 5. ישראל כבוד גד' קד' מר' ור' שלמה יר' אל' כס 
 6. נשיאותו וימציאהו חפצו ותאותו נצח 
 7.       מא תם עלי כאדמה מן [           ] חין וצל 
 8. אלי אלבלאד בעד מכאבדת אכטאר אלטטר 
 9. ג' דפוע ואכרהא אנהם גאונא צבאח יום הכפור
 10. ונחן פי אלעמראניה ובקיו חוץ לעיר יקתלו כל
 11. מן כרג ודכל ונחן פי אלכניסה ננתטר מא יכון
 12. ללאעדא סאעה פסאעה ורחם אללה ומצו ענא
 13. פטלבנא פי תמאם אלליל אלג'בל טאויין פלם
 14. נהתדי עלי אלטריק פבתנא פי סיאג' בסתאן
 15. אלי אלצבאח ואכדנא טאלבין אלג'בל וקד אחאלו
 16. ביננא ובינה עדנא נריד אלצ'יעה ראינא פי
 17. אלטריק נ' פארס טלבנא טרק אכר ראינא פיה
 18. נחו ק' קרינא אנא ומן מעי אלודוי ואיקנא
 19. באלקתל פאלהמני אללה אני ג'זת אלי סיאג' 
 20. טלוק תכין אכמנת פיה אנא ואלגלאם ואדא
 21. באלטטר עאברין פי ג'נב אלסיאג' כ'ה 
 22. פארס לו מד אחדהם מקרעה וצלת 
 23. אלינא ובקינא אלי נצף אלנהאר פרחלו ען
 24. תלך אלארץ צעדנא אלי אלג'בל בקינא ח'
 25. איאם נאכל ורק בלוט וכבז נכאלה ובעד
 26. דלך נזלנא ואלארץ מלווהא קתלא וצלנא
 27. ואלכבר קד וצל פי תלך אללילה אנא קתלנא
 28. ואללה עאן ורחם וכלץ וכאן ענדי כוני
 29. לם אחטא ברויתה קריב מן דלך וכוני
 30. וצלת ולם אגדה ואללה יגמע כמא פרק
 31. פצל            אערף כביר מגלסה וסאמי 
 32. חצרתה אני חין חצרת דמשק כתב לי
 33. אלסיד אלאג'ל נשיאנו יושיהו יר' הו' עדה
 34. פי מעני חצתה ואנא אמתנע והו ילז
 35. חתי אנה צאר מלא סנה לא מכאתבה טננת
 36. אני אשתריה ללפכר ולא יביעה לגירה  
 37. פשריתה וחין אגתמעת באלסיד אלפכר 
 38. וסידנא אלנשיא קאלו מא ירידוה וכאן
 39. קד וצל כבר מן אלמוצל אן אלמגלס ואלדה'
 40. דהליז וקעו ורושן אלדאר פקלת להם
 41. תחבו אן תכ'רבו אלבאקי כמא אכ'רבתם
 42. באלתואני הדא אפעלו וג'רי פי דלך כטוב
 43. וסוף דבר אנפצל אלחאל אנהמא ארהנא 
 44. חצתיהמא ענד אלכוידם עלי י'ו' דינארא משכנתא
 45. ואן אתם עליהא ען מא יכצני אנא וען מא
 46. יכץ אלמולי אדא יציר אלגמלה למולאי געמרהא
 47. בהא ונבריהא או תסכן לאחד ויוכד אלקדר מנה 
 48. פאן כאן ביד אלמולי סעה אן יסיר לכוידמה
 49. הדא אלמקדאר לנעמרהא מוטב ואן רסם אן
 50. יפעל מתל הם יכתב שטר בית דין( ?) משכנתא
 51. פי אלסנה באלי'ו'(?) וישהד פיה ויתבתה במצר

recto, right margin

 1. ויסירה אלינא אלי חלב ליכון  
 2. בידי חגה למן נסתנדבה 
 3. אן ידי מאל ויסכן ואכתב 
 4. לה ותיקה ושטר עליי 
 5. ולא יכרב אלבאקי ואן 
 6. תעדר אביע שי ואעמרהא 
 7. פאלראי אליך ואן ראי 
 8. אלמולי דלך ראי יעג'ל

Translation

S. D. Goitein, "Glimpses from the Cairo Geniza on Naval Warfare in the Mediterranean and on the Mongol Invasion," in Studi Orientalistici in onore di Giorgio Levi Della Vida (Roma: Istituto per l'Oriente, 1956), vol. 1.

Recto

 1. In Your Name, Oh Merciful!. 

 2. Do not ask--my lord and master, the illustrious, noble benefactor 

 3. the doyen of the House of David and the Sharif of the Jewish community 

 4. the great prince, fortress, tower, Prince of the Diaspora 

 5. of Israel; his h(onour), his g(reatness), his holiness) our master and l(ord) Solomon, may God exalt the throne 

 6. of his rule and grant him his wishes and desires in eternity- -

 7. -what happened to your servant (....) at the time when he arrived

 8.  in this country, after he had been in danger from the Tatars 

 9. three times. The last was that they arrived on the morning of the Fast, 

 10. when we were in al- ʿImrāniyya. They remained outside the town killing 

 11. everybody who was on his way to or from the town, while we stayed in the synagogue waiting for what 

 12. the enemy would do from hour to hour. Indeed, God had mercy upon us and they went away from us. 

 13. When night had fallen, we tried to get to the mountain, still without having eaten. However, we did not 

 14. find the way. Thus we passed the night under the hedge of an orchard 

 15. right until morning, when we tried again to reach the mountain. However a s they came 

 16. between us and the mountain, we turned back to get to the farm; but saw on our 

 17. way fifty riders and when we tried another route, we saw on it 

 18. about a hundred. I and those who were with me said the confession of sins, for we were sure 

 19. to be killed. However God put into my heart to cross over to hedge of 

 20. raspberry- a thick one, and I took cover under it, I and the boy; 

 21. the Tatars went by that hedge, twenty five 

 22. riders of them; had one of them stretched forth his whip, it would have reached 

 23. us. We remained there till noon, when they rode away from 

 24. that vicinity and went up to the mountain, where we remained eight 

 25. days, eating the leaves of oak-trees and old bread. Finally 

 26. we went down finding the country full of dead. When we arrived, 

 27. we learnt that in that night rumour spread that we had been killed. 

 28. But God helped, had mèrcy and saved us. However, the fact 

 29. that I had not the privilege to see you was as though I was killed and that I 

 30. arrived and did not find you. May God unite us as he has separated us. 

 

recto

 1. בשמך רחמנא. 
 2. אל תשאל אדוני הנכבד, הנעלה, המיטיב,
 3. אדוני החבורה של בני דויד ונגיד הדת היהודית,
 4. הנשיא, וכו' … 
 5.  
 6.  
 7. מה שעבר על משרתך מאז הגיע
 8. אל הארץ הזאת, אחרי שהחזקתי מעמד מול הסכנות מצד הטטרים,
 9. ג' פעמים; בפעם זו האחרונה באו אלינו בבוקר יום כיפור,
 10. כאשר היינו אנחנו באלעמראניה, ושהו חוץ לעיר, והיו הורגים כל
 11. יוצא ובא. והיינו בבית הכנסת, מצפים למה שיהיה
 12. לאויבים, שעה אחר שעה. אבל ריחם אלוהים וסרו מעלינו.
 13. אז פנינו באישון לילה אל ההר, רעבים, אבל לא
 14. מצאנו את הדרך, ועברנו את הלילה בתוך משוכה של מטע,
 15. עד הבוקר, ויצאנו אז לדרך אל ההר, אבל הם כבר הפרידו
 16. בינינו ובין ההר; חזרנו בכיוון הכפר, אבל ראינו
 17. בדרך נ' פרשים; חיפשנו דרכים אחרות, אבל בהן ראינו
 18. ק' בקירוב, וקראנו אני ומי שעמי את הווידוי, ולא היה לנו ספק
 19. שיהרגונו; אז נתן אלוהים דעה בלבי, והלכתי אל המשוכה
 20. של טלוק תכין והסתתרנו שם, אני והנער. והנה
 21. הטטרים עוברים בעדי הגדר, כ"ה
 22. פרשים; אילו הושיט אחד מהם שוט, היה מגיע
 23. אלינו. נשארנו אפוא עד חצי היום, ואז הסתלקו
 24. מאותו אזור, ועלינו אל ההר ונשארנו ח'
 25. ימים, אוכלים עלי ערמונים ולחם תמרים. אחר
 26. כך ירדנו, והנה הארץ מלאה הרוגים. באנו
 27. אחרי שכבר פשטה שמועה באותו לילה שנהרגנו.
 28. ועזר אלוהים וריחם והושיע. שיערתי
 29. שלא אזכה לראותך בזמן קרוב, וכי
 30. בבואי לא אמצא אותך. אלוהים יקבצנו, כפי שהפרידנו.
 31. אחרת: הריני מודיע למושב הגדול שלך 
 32. ולהדרתך המפוארת, כי בבואי לדמשק כתב לי
 33. האדון הנכבד, נשיאנו יושיהו יר' הו', כמה פעמים
 34. בעניין חלקו. אני התנגדתי, אבל הוא לוחץ;
 35. אחר כך עברה שנה ללא התכתבות. חשבתי
 36. לקנות אותו בשביל אלפכר, כי לא תמכור אותו למישהו אחר.
 37. קניתיו אפוא; אבל כאשר נפגשתי עם האדון אלפכר
 38. ואדוננו הנשיא, אמרו שאינם רוצים אותו; ובינתיים
 39. הגיעה ידיעה ממוצל כי האולם
 40. והפרוזדור התמוטטו, וגם החלון של הבית, אז אמרתי להם:
 41. אם אתם רוצים להחריב מה שנשאר, כפי שהחרבתם
 42. את זה על ידי רשלנותכם, בבקשה. והיו על זאת דין ודברים
 43. וסוף דבר הגענו למסקנה שהם שניהם ימשכנו
 44. את שני חלקיהם אצלי, משרתך הקטן, תמורת י"ו דינר משכנתא,
 45. ושאוסיף עליהם את חלקי אני
 46. ואת חלקך אדוני, נמסור את כל הכסף לך אדוני כדי לשקמו
 47. בו, ולא תהיה חייב שום דבר, או מישהו יגור בו וייקחו את הסכום ממנו.
 48. אם יש לך היכולת, אדוני, לשלוח למשרתך הקטן
 49. את הסכום הזה, כדי שנשקם אותו, מוטב; ואם תצווה
 50. לעשות זאת, תכתוב כמו כן שטר בית דין משכנתא
 51. למשך שנה על הי"ו, ויעידו בו ותקיים אותו בפסטאט

recto, right margin

 1. ושלח אותו אלינו לחלב, 
 2. שיהיה בידי ראיה למי שנציע לו
 3. שייתן כסף ויגור בבית, 
 4. ואכתוב לו קבלה ושטר על עצמי,
 5. כדי שלא ייחרב מה שנותר; 
 6. אם לא תרצה, אמכור משהו ואשקם אותו.
 7. ההחלטה אפוא בידיך; 
 8. ואם תתקבל דעה זו על דעתך, אדוני, שלח במהרה

Bodl. MS heb. a 3/24 24 verso

24 verso

Verso:

 1. באלגואב אלי כאדמה אלי חלב או אלי אל
 2. סדיד אכור יהודה דיאן אלקאהרה שצ
 3. והו יסירה אלינא ויגעל אלמולי תנפידה
 4. ביד אלסיד אלאגל פנחס הזמן הכהן
 5. הנאמן עמרם נפיס אלדולה נאיב אלקאצי
 6. אלפאצל יסירה אלי אלעפיף והו יסירה
 7. אלינא ואן כאן אלמולי מא ירי שיא מן דלך
 8. הם יסיר יערפני וראי אלמולי אעלא
 9. ושלום הדרתו המעולה יגדל לעד נצח
 10. פצל
 11. תעלם אלחצרה אלסאמיה אן סידנא אלנשיא
 12. דכר לכוידמה אן אן כאן אלמולי מא ידי נציבה
 13. לא נכרג עליה שיא פקבלת עלי נפסי
 14. אני אן סיר אלמולי שיא ואלא אסתאדן
 15. חצרתה ואדי ענה עלי מא ירי ונעמר
 16. פכראבהא מא הו צואב ולא חלאל וקד
 17. כשפת ללמולי אלקציה פיפעל ב(ר)איה ושלום
 18. פצל
 19. סאעה כתבה הדא אלכתאב (ב) כאן אלגלאל יר הו
 20. חאצר והו יכדם סידנא וידעו לחצרתה אל
 21. מולי והם אגמעין מעתרפין בתפצל מולאנא
 22. עליהם חאצר או גאיב ודכר אנה סיר
 23. אלי מולאנא עדה כתב ולם יצלה גואב
 24. ואשתהי מן סידנא יסיר ללכוידם טרחה
 25. ביצא מדהבה ותמנהא אן רסם נוצלה
 26. אלי בעץ אלגהאת פיוצלה אלכאדם אלי מן
 27. רסם או יבקא מעד אלי חית אללקא ושלום
 28. בדמשק טבת אתקמח

verso

 1. באלג'ואב אלי כאדמה אלי חלב או אלי אל 
 2. סדיד אכו ר' יהודה דיאן אלקאהרה ש'צ' 
 3. והו יסירה אלינא ויג'על אלמולי תנפידה 
 4. ביד אלסיד אלאג'ל פינחס הזמן הכהן 
 5. הנאמן עמרם נפיס אלדולה נאיב אלקאצ'י 
 6. אלפאצ'ל יסירה אלי אלעפיף והו יסירה 
 7. אלינא ואן כאן אלמולי מא ירי שיא מן דלך 
 8. הם יסיר יערפני וראי אלמולי אעלא 
 9. ושלום הדרתו המעולה יגדל לעד נצח 
 10.                   פצל
 11. תעלם אלחצרה אלסאמיה אן סידנא אלנשיא
 12. דכר לכוידמה אן אן כאן אלמולי מא ידי נציבה
 13. לא נכרג' עליה שיא פקבלת עלי נפסי
 14. אני אן סיר אלמולי שיא ואלא אסתאד'ן
 15. הצ'רתה ואדי ענה עלי מא ירי ונעמר
 16. פכראבהא מא הו צואב ולא חלאל וקד
 17. כשפת ללמולי אלקצ'יה פיפעל ראיה ושלום
 18.                   פצל 
 19. סאעה כתבה הדא אלכתאב כאן אלגלאל יר' הו'
 20. חאצ'ר והו יכדם סידנא וידעו לחצרתה אל
 21. מולי והם אג'מעין מעתרפין בתפצל מולאנא
 22. עליהם חאצר או גאיב ודכר אנה סיר
 23. אלי מולאנא עדה כתב ולם יצלה גואב
 24. ואשתהי מן סידנא יסיר ללכוידם טרחה 
 25. ביצא מדהבה ותמנהא אן רסם נוצלה 
 26. אלי בעץ אלג'האת פיוצלה אלכאדם אלי מן
 27. רסם או יבקא מעד אלי חית אללקא ושלום
 28. בדמשק טבת אתקמח

verso

 1. תשובה אל משרתך, לחלב, או אל אל
 2. סדיד, אחי ר' יהודה, דיין אלקאהרה ש"צ,
 3. והוא ישלח אותה אלינו; או תסדר, אדוני, שיהיה המשלוח
 4. בידי האדון הנכבד, פנחס זמננו, הכהן
 5. הנאמן, עמרם נפיס אלדולה, וממלא מקומו של הקאצ'י
 6. הנעלה ישלח אותה אל אלעפיף, והוא ישלח אותה
 7. אלינו; ואם אינך נוטה, אדוני, לדבר זה בכלל,
 8. גם אז תשלח להודיע לי, וההחלטה בידך, אדוני.
 9. ושלום, וכו' …
 10. אחרת:
 11. הדרתך המפוארת, אתה יודע שאדוננו הנשיא
 12. אמר לי, עבדך הקטן, כי: אם לא ישלם האדון את חלקו
 13. לא אוציא אף אני עליו כלום. על כן קיבלתי על עצמי
 14. אני, שאם לא תשלח אתה אדוני כלום, אבקש רשות מהדרתך 
 15. ואשלח אני בשבילך, כפי שתמצא לנכון, ונשקם את הבית,
 16. כי אין זה נכון ואף אסור לתת לו להיחרב. וכבר
 17. ביררתי לך, אדוני, את הבעיה, עשה אפוא כפי שתמצא לנכון. ושלום.
 18. אחרת:
 19. בעת שכתבתי את המכתב הזה היה אלג'לאל יר' הו'
 20. נוכח, הוא משרתך, אדוננו, ומתפלל למען הדרתך
 21. אדוני, והם כולם מכירים לך תודה על חסדיך, אדוננו,
 22. כלפיהם, אם בהיותך כאן ואם בהיעדרך. הוא אמר ששלח
 23. לך אדוננו מכתבים אחדים, אבל לא קיבל תשובה.
 24. אבקש ממך, אדוננו, כי תשלח לעבדך הקטן סודר
 25. לבן מוזהב; אם תצווה, אשלח את תמורתו
 26. אל אחד האדונים; משרתך יעביר אותו אל מי
 27. שתצווה, או תישאר שמורה עד זמן פגישתנו. ושלום.
 28.  בדמשק טבת אתקמ"ח.
Image Permissions Statement