Letter: Bodl. MS heb. a 3/24

Letter Bodl. MS heb. a 3/24

Tags

Input date

In PGP since 1989

Description

Letter about the Mongol invasion. Mosul, December 1236.

Images and transcription

Transcription

 • בשמך רחמנא
 • לא יסאל אלמולי אלסיד אלאגל אלפאצל אלמנעם
 • סיד אלטאיפה אלדאוודיה ושיריף אלמלה אליהודיה
 • הנשיא הגדול המעוז המגדול נשיא גליות
 • ישראל כבוד גד קר מר ור שלמה יר אל כס
 • נשיאותו וימציאהו חפצו ותאותו נצח
 • מא תם עלי כאדמה מן ....חין וצל
 • אלי אלבלאד בעד מכאבדת אכטאר אלטטר
 • ג דפוע ואכרהא אנהם גאונא צבאח יום אלגמעה
 • ונחן פי אלעמראניה ובקיו חוץ לעיר יקתלו כל
 • מן כרג ודכל ונחן פי אלכניסה ננתטר מא יכון
 • ללאעדא סאעה פסאעה ורחם אללה ומצו ענא
 • פטלבנא פי תמאם אלליל אלגבל טאויין פלם
 • נהתדי עלי אלטריק פבתנא פי סיאג בסתאן
 • אלי אלצבאה ואכדנא טאלבין אלגבל וקד אחאלו
 • ביננא ובינה עדנא נריד אלציעה ראינא פי
 • אלטריק נ פארס טלבנא טריק אכר ראינא פיה
 • נחו ק קרינא אנא ומן מעי אלודוי ואיקנא
 • באלקתל פאלהמני אללה אני גזת אלי סיאג
 • עליק תכין אכמנת פיה אנא ואלגלאם ואדא
 • באלטטר עאברין פי גנב אלסיאג כה
 • פארס לו מד אחדהם מקרעה וצלת
 • אלינא ובקינא אלי נצף אלנהאר פרחלו ען
 • תלך אלארץ צעדנא אלי אלגבל בקינא ח
 • איאם נאכל ורק בלוט וכבז נכאלה ובעד
 • דלך נזלנא ואלארץ מלווהא קתלא וצלנא
 • ואלכבר קד וצל פי תלך אללילה אנא קתלנא
 • ואללה עאן ורחם וכלץ וכאן ענדי כוני
 • לם אחטא ברויתה קריב מן דלך וכוני
 • וצלת ולם אגדה פאללה יגמע כמא פרק