رسالة: Bodl. MS heb. a 3/24

رسالة Bodl. MS heb. a 3/24

العلامات

تاريخ الإدخال

في PGP منذ 1989

الوصف

Letter about the Mongol invasion. Mosul, December 1236.

Bodl. MS heb. a 3/24 24 recto

24 recto

النصوص المفرّغة

S. D. Goitein, "Glimpses from the Cairo Geniza on Naval Warfare in the Mediterranean and on the Mongol Invasion," in Studi Orientalistici in onore di Giorgio Levi Della Vida (Roma: Istituto per l'Oriente, 1956), vol. 1.

Recto:

 1. בשמך רחמנא
 2. לא יסאל אלמולי אלסיד אלאגל אלפאצל אלמנעם
 3. סיד אלטאיפה אלדאוודיה ושיריף אלמלה אליהודיה
 4. הנשיא הגדול המעוז המגדול נשיא גליות
 5. ישראל כבוד גד קר מר ור שלמה יר אל כס
 6. נשיאותו וימציאהו חפצו ותאותו נצח
 7. מא תם עלי כאדמה מן ....חין וצל
 8. אלי אלבלאד בעד מכאבדת אכטאר אלטטר
 9. ג דפוע ואכרהא אנהם גאונא צבאח יום אלגמעה
 10. ונחן פי אלעמראניה ובקיו חוץ לעיר יקתלו כל
 11. מן כרג ודכל ונחן פי אלכניסה ננתטר מא יכון
 12. ללאעדא סאעה פסאעה ורחם אללה ומצו ענא
 13. פטלבנא פי תמאם אלליל אלגבל טאויין פלם
 14. נהתדי עלי אלטריק פבתנא פי סיאג בסתאן
 15. אלי אלצבאה ואכדנא טאלבין אלגבל וקד אחאלו
 16. ביננא ובינה עדנא נריד אלציעה ראינא פי
 17. אלטריק נ פארס טלבנא טריק אכר ראינא פיה
 18. נחו ק קרינא אנא ומן מעי אלודוי ואיקנא
 19. באלקתל פאלהמני אללה אני גזת אלי סיאג
 20. עליק תכין אכמנת פיה אנא ואלגלאם ואדא
 21. באלטטר עאברין פי גנב אלסיאג כה
 22. פארס לו מד אחדהם מקרעה וצלת
 23. אלינא ובקינא אלי נצף אלנהאר פרחלו ען
 24. תלך אלארץ צעדנא אלי אלגבל בקינא ח
 25. איאם נאכל ורק בלוט וכבז נכאלה ובעד
 26. דלך נזלנא ואלארץ מלווהא קתלא וצלנא
 27. ואלכבר קד וצל פי תלך אללילה אנא קתלנא
 28. ואללה עאן ורחם וכלץ וכאן ענדי כוני
 29. לם אחטא ברויתה קריב מן דלך וכוני
 30. וצלת ולם אגדה פאללה יגמע כמא פרק
 31. פצל אערף כרים מגלסה וסאמי
 32. חצרתה אני חין חצרת דמשק כתב אלי
 33. אלסיד אלאגל נשיאנו יושיהו יר הו עדה (כתב)
 34. פי מעני חצתה ואנא אמתנע והו ילז
 35. חתי אנה צאר מלאסנה לא מכאתבה טננת
 36. אני אשתריה ללפכר ולא יביעה לגירה
 37. פשרית פחין אגתמעת באלסיד אלפכר
 38. וסידנא אלנשיא קאלו מא ירידוה וכאן
 39. קד וצל כבר מן אלמוצל אן אלמגלס ואלדה (קיצור דהליז)
 40. דהליז וקעו ורושן אלדאר פקלת להם
 41. תחבו אן תכ'רבו אלבאקי כמא אכ'רבתם
 42. באלתואני הדא אפעלו וגרי פי דלך כטוב
 43. וסוף דבר אנפצל אלחאל אנהמא ארהנא
 44. חצתיהמא ענד אלכוידם עלי יו דינארא משכנתא
 45. ואן אתם עליהא ען מא יכצני ثمن دنانير וען מא
 46. יכץ אלמולא ثمن دنانير יציר אלגמלה اثنين وثلثين دينارا נעמרהא
 47. בהא ונכריהא או תסכן לאחד ויוכד אלקדר מנה
 48. פאן כאן כיר אלמולא סעה אן יסיר לכוידמה
 49. הדא אלמקדאר לנעמרהא מוטב ואן רסם אן
 50. יפעל מתלהם יכתב שטר בثمن دنانير משכנתא
 51. פי אלסנה בستة(؟) عشر(؟) دينارا וישהד פיה ויתבתה במצר

Recto, margin:

 1. ויסירה אלינא אלי חלב ליכון
 2. בידי חגה למן נסתנדבה
 3. אן ידי מאל ויסכן ואכתב
 4. לה ותיקה ושטר עליי
 5. ולא יכרב אלבאקי ואן
 6. תעדר אביע שי ואעמרהא
 7. פאלראי אליך ואן ראי
 8. אלמולי דלך ראי יעגל

الترجمة

S. D. Goitein, "Glimpses from the Cairo Geniza on Naval Warfare in the Mediterranean and on the Mongol Invasion," in Studi Orientalistici in onore di Giorgio Levi Della Vida (Roma: Istituto per l'Oriente, 1956), vol. 1.

Recto

 1. In Your Name, Oh Merciful!. 

 2. Do not ask--my lord and master, the illustrious, noble benefactor 

 3. the doyen of the House of David and the Sharif of the Jewish community 

 4. the great prince, fortress, tower, Prince of the Diaspora 

 5. of Israel; his h(onour), his g(reatness), his holiness) our master and l(ord) Solomon, may God exalt the throne 

 6. of his rule and grant him his wishes and desires in eternity- -

 7. -what happened to your servant (....) at the time when he arrived

 8.  in this country, after he had been in danger from the Tatars 

 9. three times. The last was that they arrived on the morning of the Fast, 

 10. when we were in al- ʿImrāniyya. They remained outside the town killing 

 11. everybody who was on his way to or from the town, while we stayed in the synagogue waiting for what 

 12. the enemy would do from hour to hour. Indeed, God had mercy upon us and they went away from us. 

 13. When night had fallen, we tried to get to the mountain, still without having eaten. However, we did not 

 14. find the way. Thus we passed the night under the hedge of an orchard 

 15. right until morning, when we tried again to reach the mountain. However a s they came 

 16. between us and the mountain, we turned back to get to the farm; but saw on our 

 17. way fifty riders and when we tried another route, we saw on it 

 18. about a hundred. I and those who were with me said the confession of sins, for we were sure 

 19. to be killed. However God put into my heart to cross over to hedge of 

 20. raspberry- a thick one, and I took cover under it, I and the boy; 

 21. the Tatars went by that hedge, twenty five 

 22. riders of them; had one of them stretched forth his whip, it would have reached 

 23. us. We remained there till noon, when they rode away from 

 24. that vicinity and went up to the mountain, where we remained eight 

 25. days, eating the leaves of oak-trees and old bread. Finally 

 26. we went down finding the country full of dead. When we arrived, 

 27. we learnt that in that night rumour spread that we had been killed. 

 28. But God helped, had mèrcy and saved us. However, the fact 

 29. that I had not the privilege to see you was as though I was killed and that I 

 30. arrived and did not find you. May God unite us as he has separated us. 

 

Bodl. MS heb. a 3/24 24 verso

24 verso

Verso:

 1. באלגואב אלי כאדמה אלי חלב או אלי אל
 2. סדיד אכור יהודה דיאן אלקאהרה שצ
 3. והו יסירה אלינא ויגעל אלמולי תנפידה
 4. ביד אלסיד אלאגל פנחס הזמן הכהן
 5. הנאמן עמרם נפיס אלדולה נאיב אלקאצי
 6. אלפאצל יסירה אלי אלעפיף והו יסירה
 7. אלינא ואן כאן אלמולי מא ירי שיא מן דלך
 8. הם יסיר יערפני וראי אלמולי אעלא
 9. ושלום הדרתו המעולה יגדל לעד נצח
 10. פצל
 11. תעלם אלחצרה אלסאמיה אן סידנא אלנשיא
 12. דכר לכוידמה אן אן כאן אלמולי מא ידי נציבה
 13. לא נכרג עליה שיא פקבלת עלי נפסי
 14. אני אן סיר אלמולי שיא ואלא אסתאדן
 15. חצרתה ואדי ענה עלי מא ירי ונעמר
 16. פכראבהא מא הו צואב ולא חלאל וקד
 17. כשפת ללמולי אלקציה פיפעל ב(ר)איה ושלום
 18. פצל
 19. סאעה כתבה הדא אלכתאב (ב) כאן אלגלאל יר הו
 20. חאצר והו יכדם סידנא וידעו לחצרתה אל
 21. מולי והם אגמעין מעתרפין בתפצל מולאנא
 22. עליהם חאצר או גאיב ודכר אנה סיר
 23. אלי מולאנא עדה כתב ולם יצלה גואב
 24. ואשתהי מן סידנא יסיר ללכוידם טרחה
 25. ביצא מדהבה ותמנהא אן רסם נוצלה
 26. אלי בעץ אלגהאת פיוצלה אלכאדם אלי מן
 27. רסם או יבקא מעד אלי חית אללקא ושלום
 28. בדמשק טבת אתקמח
بيان أذونات الصورة