סמי ספרותי: ENA 2643.14

סמי ספרותי ENA 2643.14

תגים

תיאור

Recipes in Arabic script, probably medical (one is headed "for urinary retention"). Dating: Late, based on the hand and the paper. There follows a very peculiar table in which each box is headed with the phrase "the number of letters." Needs examination.

ENA 2643.14 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 2643.14 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2643.14: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain