רשימה או טבלה: ENA 2627.51

רשימה או טבלה ENA 2627.51

תגים

תיאור

Verso: Accounts in a late hand mentioning ashrafi coins and a certain Rivqa. The mention of the ashrafī makes it possible to date this fragment as no earlier than 1425 CE, when this form of coinage was first minted under Sultan al-Ashraf Barsbay. On recto there are supplication prayers (tahanunim) of Shemuel b. Nissim.

ENA 2627.51 verso

verso

תיעתוק

תרגום

ENA 2627.51 recto

recto
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2627.51: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain