רשימה או טבלה: ENA 624.23

רשימה או טבלה ENA 624.23

תיאור

Accounts and lists in a register (FGP)