רשימה או טבלה: ENA NS I.47

רשימה או טבלה ENA NS I.47

תיאור

Account, maybe of a loan broker.

ENA NS I.47 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS I.47 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS I.47: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain