רשימה או טבלה: ENA 1066.1–10

רשימה או טבלה ENA 1066.1–10

תגים

תיאור

Ledger of accounts, late, of a Venetian merchant.

ENA 1066.2 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 1066.2 2

2

ENA 1066.3 1

1

ENA 1066.3 2

2

ENA 1066.4 1

1

ENA 1066.4 2

2

ENA 1066.5 1

1

ENA 1066.5 2

2

ENA 1066.6 1

1

ENA 1066.6 2

2

ENA 1066.7 1

1

ENA 1066.7 2

2

ENA 1066.8 1

1

ENA 1066.8 2

2

ENA 1066.9 1

1

ENA 1066.9 2

2

ENA 1066.10 1

1

ENA 1066.10 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 1066.10: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)
  • ENA 1066.2: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)
  • ENA 1066.3: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)
  • ENA 1066.4: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)
  • ENA 1066.5: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)
  • ENA 1066.6: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)
  • ENA 1066.7: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)
  • ENA 1066.8: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)
  • ENA 1066.9: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)