רשימה או טבלה: ENA NS 15.22

רשימה או טבלה ENA NS 15.22

תיאור

Bifolio of commercial accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals. Mentions names such as Abū Faḍl (in New Cairo); Shihāb; Bū Naṣr al[...] al-Yahūdī; Ẓāfir and Amīn al-Dawla; Muwaffaq; and Abū l-Barakāt.

ENA NS 15.22 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA NS 15.22 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 15.22: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain