רשימה או טבלה: ENA 2591.5

רשימה או טבלה ENA 2591.5

תגים

תיאור

List of Muslim names in Hebrew script accompanied by alphanumerical figures which could indicate accounts. The dating for this fragment is likely from the 16th-18th centuries. The verso is blank but on the recto the names include: Abu-al-Khayr al-Majjani, Badir al-Ḥalabi, Suleiman al-Maghribi, 'Omer al-Anbabi, Sinan Reis. Date: 16th c, 17th c, 18th c. MCD.

ENA 2591.5 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 2591.5 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2591.5: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain