רשימה או טבלה: ENA NS 10.28

רשימה או טבלה ENA NS 10.28

תגים

תיאור

Recto: Account in Judaeo-Arabic. Late. Verso: Pen trials in Ladino.

ENA NS 10.28 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA NS 10.28 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 10.28: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain