רשימה או טבלה: ENA NS 10.13

רשימה או טבלה ENA NS 10.13

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic and Arabic script. Late.

ENA NS 10.13 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA NS 10.13 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 10.13: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain