רשימה או טבלה: ENA 3729.4

רשימה או טבלה ENA 3729.4

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Dating: Probably Mamluk or early Ottoman-era.

ENA 3729.4 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 3729.4 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3729.4: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain