רשימה או טבלה: ENA 3727.5

רשימה או טבלה ENA 3727.5

תיאור

Accounts of a shopkeeper (bookseller?) in Hebrew. Dating: Probably 15th–18th century; this can likely be narrowed based on identifying the people mentioned. Names include Gedalya; Yiṣḥaq al-Ashqar; Yaʿaqov b. Shemuel; Avraham Reʾuven; Meʾir Frances; Mordekhay b. Yosef; Sason. There are also fragmentary/draft legal records on verso, one of them about a debt.

ENA 3727.5 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 3727.5 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3727.5: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain