רשימה או טבלה: ENA 3726.5

רשימה או טבלה ENA 3726.5

תיאור

Account (FGP)

ENA 3726.5 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 3726.5 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3726.5: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain