רשימה או טבלה: ENA 3703.12

רשימה או טבלה ENA 3703.12

תיאור

Account (FGP)

ENA 3703.12 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3703.12 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3703.12: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)