רשימה או טבלה: ENA 3518.2

רשימה או טבלה ENA 3518.2

תגים

תיאור

Accounts and calculations in Ladino, sixteenth-century (based on the paleography and post-1497 coinage in neighboring shelfmark). A variety of individuals are referenced along the right border of the page: Amato (אמאטו), Meyuḥas (מיוחס), and "the Judge" (אלחכים) in Judaeo-Arabic. Some of the quantities listed are weights given that the unit raṭl/arṭal is mentioned. This fragment is directly related to the neighboring shelmark ENA 3518.1– the two fragments may be joins from a financial ledger. MCD.

ENA 3518.2 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 3518.2 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3518.2: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain