רשימה או טבלה: ENA 4020.57

רשימה או טבלה ENA 4020.57

תיאור

Upper fragment: Bifolio of accounts. Listing names (e.g., ʿAlī al-Tinnīsī and the Andalusī cantor), precious items, and amounts. Possibly accounts of an 11th-century Maghrebi trader. Many of the lines are crossed out.

ENA 4020.57 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 4020.57 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 4020.57: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain