רשומה קשורה ל-מכתב: T-S Ar.41.108

מכתב T-S Ar.41.108
 1. ציטוט
  Sabih Aodeh, "Eleventh Century Arabic Letters of Jewish Merchants from the Cairo Geniza‎" (in Hebrew) (PhD diss., PhD diss. Tel Aviv University, 1992).
  למהדורה ראה
  • doc. 56
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book vol. 6 (unpublished)‎ (in Hebrew).
  למהדורה ראה
  • ו6