רשימה או טבלה: T-S 16.308

רשימה או טבלה T-S 16.308

תיאור

Verso (secondary use): Accounts in the hand of ʿArūs b. Yosef.

T-S 16.308 1v

1v

תיעתוק

תרגום

T-S 16.308 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 16.308: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.