רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 12.392

מכתב T-S 12.392
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book vol. 6 (unpublished)‎ (in Hebrew).
  למהדורה ראה
  • ו1
 2. ציטוט
  Alan Elbaum and Marina Rustow, unpublished editions (n.p., 2022).
  לdigital edition, מהדורה, תרגום ראה
 3. ציטוט
  Marina Rustow and Alan Elbaum, unpublished editions‎ (in Arabic) (n.p., 2022).
  כולל digital translation