רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J15.4

מכתב T-S 13J15.4
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Jacob Mann, The Jews in Egypt and in Palestine under the Fâtịmid Caliphs (New York: Ktav Publishing House, 1970), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • p. 254
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה