רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S NS 31.11

מסמך משפטי T-S NS 31.11
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, India Book vol. 5 (unpublished).
    למהדורה ראה
    • ה39ד