רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Yevr.-Arab. I 1700.29

מסמך משפטי Yevr.-Arab. I 1700.29
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, India Book vol. 5 (unpublished).
    למהדורה ראה
    • ה47