מכתב: ENA 3793.6

מכתב ENA 3793.6

תגים

תיאור

Letter from Yosef b. Yehuda b. Simḥa (Alexandria) to Abū Zikrī Yaḥyā b. Nissim (Fustat), ca. 1050. The writer mentions a number of deals in beads and pearls. He is worried about owing money to a number of people including Yaḥyā b. Nissim and, although they do not demand payment, is anxious to settle the issue. He also mentions having heard about diseases (amrāḍ) that have spread in Fustat. The address is written in both Judaeo-Arabic and Arabic script. (Information from Gil.)

ENA 3793.6 1

1

תיעתוק

משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.

recto

 1. אטאל אללה יא[שיכי] וסידי וריסי בקאך וצאנך בנפסך ואמואלך וא[      ]ך ומן חסן אלתופיק לא אכלאך [ ]

 2. נעלמך אן וצלת אלי רקעתך ווגדת פיהא ראחה כתירה וכאני ראית וגהך ונהן משגולין אל

 3. אסראר מן גהת [       ] מן אללה יכון מעכם ויכלצכם מן הדה אלאמראץ אלדי סמענ[א]

 4. פי מצר גמע אללה ביננא ובינכם וואלדתי דאעיה לכם וקד וצל אלי אלרטל אלכרז עלי

 5. [ אסל אללה] ידרכני מכאפאתך ונחב מן מולאי

 6. אלתפצל [במו] בגמילה סעי ויגיב לי רטל אכר מעה פעלת מ[תפצל] ותכתב אלי

 7. בגמיע מא וזנת עני מן אדננ פי אי וגה כרגת וכיף אתבקא לי ענדך מן ד דנאנ

 8. ורבע בקי [עלי] לי דינארין גיר רבע ואמא ארת יאמולאי//אלא// אן נערף אן כאן חאסבת

 9. עיאש עני בתמן אלזית ואלמרגאן וגאני פי כתאבך ואנת תקול לי אן אתבקא לך דינארין

 10. גיר רבע ולי ענדך מן קול סידי ברהון רבאעיין ואנא נחקק אן' מא אכרגת עני אלא מא

 11. ילזמני ולא תחסב עלי [       ] וכתבת לך אן תערפני וגוה אלאכראג וגרצי תפרג עני

 12. ותשתמע לי בסידי אבו זכרי בן אשיך אבו אלפרג בן [קים] קיומה ותקול לה אן אנא

 13. משגול אלסר כתיר מן גהתך פי מא לה ענדי ואנא עלי ג[ ] נצף ביעה לולו

 14. פי הדה אלגמעה אלאתיה ותביעהא ותקרצה מא לה ענדי מגזי כיר

recto - right margin

 1. ואלגונה עסי

 2. תואכד עלי ס[ידי]

 3. אבי סעיד וסי[די]

 4. ברהון אן י[ ]

 5. יוגהו לי אל

 6. גונה אלי [ ]

 7. [אן] וצלת

 8. פי אל[ ]

 9. אודי [ ]

 10. מרדוך [ ]

תרגום

ENA 3793.6 2

2

verso

 1. תגיבהא לי מעך וקד כלפתך באשגאל אן כתירה פלא עדמת תפצלך ויגיני

 2. [ ] כתאבך בהאלך וסלאמתך פאן כתאבך ענדי פדאיה וגהת פנסל אללה

 3. אן יבלגך אפצל אמלך ואן יקרב אלאגתמאע עלי כיר ועאפיה אמן רב אלעאלמין

 4. ואלסלם עליך וסידי אבי סעיד וסידי ברהון וסידי עיאש אלסלאם וכל מן

 5. תשמלה עינאיתך אלסלם וואלדתי תבלגכם אלסלם ועקב שלום

verso - bottom margin - address

 1. לשיכי וסידי וריסי אבי זכרי יחיה אטאל אללה מן צניעתה יוסף בן יהוד

 2. בן סמחה ננ

 3. בן נסים נע בקאה ואדאם נעמאה

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 3793.6: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain