מכתב: DK 239.2 (alt: III)

מכתב DK 239.2 (alt: III)

תגים

תיאור

Letter from the cantor David b. ʿEli to the notable Ḥujayj (whose father's name is left blank). With a long Hebrew introduction followed by the body in Judaeo-Arabic. Elegant handwriting. This is a letter of recommendation for the bearer of the letter, Saʿadya b. Yiṣḥaq ha-Kohen, who is approaching the addressee about his in-law Faraj b. Abū ʿUmar. Goitein read the letter as a request for assistance for helping Faraj marrying a poor and lonely orphan girl related to him (index card #6238 and Med Soc III, p. 307 note 152). However it seems that Faraj is in fact already married to her and treating her poorly and threatening to take a second wife. The addressee is asked to "act in accordance with what will earn you reward.... and exert effort to do what religion requires, and there will be merit for you in this." An excerpt: ומוצל כתאבי הדא יא סידי אידך //אללה// ר סעדיה בר יצחק הכהן ננ וקד סאלני סואלך פי אמר פרג בן אבו עמר צהרה ואנה עאמל ולייתה בקביח ויתואעדהא באלזואג עליהא ואנא אסלך יא שיכי אדאם אללה חראסתך אן תעמל פי אמרה מא יתובך א[גר] עליה לאנהא צבייה יתימה וקד חצלת מעה וחידה מן אהלהא ומנקטעה ואחב מנך יא סיידי תבלג פי דלך אלמגהוד ממא יוגבה אלדין לך פי הדא זכות. Merits further examination. ASE