רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 8J9.17

מסמך משפטי T-S 8J9.17
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book vol. 7 (unpublished)‎ (in Hebrew).
  למהדורה ראה
  • ז26
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה