רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: ENA 4020.2

מסמך משפטי ENA 4020.2
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book vol. 7 (unpublished)‎ (in Hebrew).
  למהדורה ראה
  • ז4ב
  • ז4ג
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל מהדורה