מסמך משפטי: Moss. VII,8.1

מסמך משפטי Moss. VII,8.1

תיאור

Legal fragment. Mentioning Sulaymān and [...]m ha-Dayyan. See Goitein notes linked below(?).