מכתב: Moss. VII,185.1

מכתב Moss. VII,185.1

תגים

תיאור

Letter in Judaeo-Arabic. Neither sender nor addressee are named. The first half consists of good wishes for the addressee's recovery from illness and the writer's excuses for not coming to see him. He then asks, "Whenever al-Shaykh al-Ṭāhir al-Nā'ib visits you, make sure to detain him and send word to me so that I can come and ask him about something that some people told me that he can take care of."

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).
 1. קד עלם בוחן לבבות וכליות מא עלי קלבי
 2. מן מרץ מולאי רופא חנם ישלח דברו
 3. וירפאהו וימלט משחיתות נפשו ויוקף לה
 4. אלצדקות ואלמעשים טובים אלדי יפעלהא
 5. הו ומולאי אלואלד שמ צו אלדי כל מא
 6. סמעתהא תקוא נפסי בעאפיתה כי ייי
 7. ישמור נפש חסידיו ולם אקטע מגיי אלי
 8. ענדהא ואפתקאדהא כמא יגב עלי אלא
 9. איתאר אלתכפיף וכוני לא אכרג אלי אל
 10. צ . . ק אלא פי בעץ אלאוקאת ואנא אסאל
 11. אנעאמהא אי וקת גא אלשיך טאהר אלנאיב
 12. יפתקדהא יעיקה ענדהא וינפד יערפני
 13. חתי אגי אלי ענדה אסאלה פי חאגה קד
 14. דלני עליה בעץ אלנאס אנה קאדר עלי
 15. קצאהא חסב אלדאלה עלי אנעאמהא
 16. ותפצלהא ושלומה יגדל ולא ידל אמן
 17. נצח סלה

תרגום