רשומה קשורה ל-מכתב: IOM D 55.4

מכתב IOM D 55.4
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    כולל מהדורה