רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. e 94/24

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. e 94/24

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Ibn al-Nagid is mentioned. There is one line in Arabic script at the bottom. From line 6 onward, written in the hand of Nahray b. Nissim. (Information from Goitein's notes.)

Bodl. MS heb. e 94/24 24 recto

24 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. e 94/24 24 verso

24 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום