רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: NLI 577.4/41

מסמך משפטי NLI 577.4/41
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    למהדורה ראה