מכתב: DK 238.5 (alt: XVI)

מכתב DK 238.5 (alt: XVI)

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Letter from Nissim b. Ḥalfon b. Benaya to Nahray b. Nissim.

DK 238.5 (alt: XVI) recto

recto

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

recto

 1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאידך ונעמתך

 2. מן דמסיס ען סלאמה ונעמה אעלמך אן כתבת אליך מן תניס סאלתך

 3. תנצר בקיה מא תבקא לי ענדך תנפצה דכרת אן מא אתפק ואסעה

 4. יאמולאי אנה אסאלך תנצר מא תבקא לי ענדך תרפעה למוסי בן

 5. זכרי אלדני לאן ביני ובינה חסאב פעלת מתפצל לא

 6. עדמתך ולא כלית מנך וקד ערפת יאסידי אן אכד אלעדו

 7. מרכבין ואן אגיחו אצחאבנה פיהא וקד צמני בגאית

 8. אלגם אללה יכלף עלא מן צאע לה שי כביר וירחם מן מאת

 9. פיהא פהי גאיחה ואן יכון לך יאמולאי חאגה תשרפני

 10. בהא וארגו אנך בעת אלרדאת ואלערצי ואלגמיע וקבצת

 11. בקית מא בקי ענד צדקה אלקאהרי תולף אלגמיע תסלמה

 12. למוסי ותכתב לי בדאלך קראת עלא כאצתך אלסלאם

 13. וגמיע אצחבנא כול ואחד

recto - right margin

 1. באסמה אלסלאם וכתאבך לא תכליני מנה

תרגום

DK 238.5 (alt: XVI) verso

verso

verso - address

 1. לסידי ומולאי אבי יחיה נהראי בן נסים נע מן נסים בן כלפון ננ בן בנאיה

 2. אטאל אללה בקאה ואדאם עזה ותאידה