רשומה קשורה ל-מכתב: F 1908.44HH

מכתב F 1908.44HH
 1. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #423, p. 421
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה