רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 8J20.8

מכתב T-S 8J20.8
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book vol. 5 (unpublished).
  למהדורה ראה
  • ה6
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה