רשומה קשורה ל-מכתב: Halper 384

מכתב Halper 384
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    למהדורה ראה