רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 20.173

מכתב T-S 20.173
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book vol. 7 (unpublished)‎ (in Hebrew).
  למהדורה ראה
  • ז65
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה