רשומה קשורה ל-מכתב: CUL Or.1080 J30

מכתב CUL Or.1080 J30
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book vol. 7 (unpublished)‎ (in Hebrew).
  למהדורה ראה
  • ז24
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה