רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S J1.42

מסמך משפטי T-S J1.42
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    למהדורה ראה