רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. d 66/108

מכתב Bodl. MS heb. d 66/108
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book vol. 5 (unpublished).
  למהדורה ראה
  • ה8
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה