מסמך משפטי: ENA 2727.15c

מסמך משפטי ENA 2727.15c

תגים

תיאור

Recto: Quittance given to the carriers of goods sent from Yemen by a husband, Abū Yaʿqūb [...] b. Efrayim to his wife (or rather seems to be the other way around, the wife is the one speaking). Written by Hillel b. ʿEli. Verso: A different legal document or note, in a different hand, concerning an oath sworn by Mevorakh b. Naḥum(?) concerning the rent of a house its building and Abū Yaʿqūb's purchase of it.

ENA 2727.15c 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 2727.15c 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2727.15c: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain